Help get this topic noticed by sharing it on Twitter, Facebook, or email.

løse ut ekstern harddisk

Hei! Jeg har en ekstern harddisk som del av backupen, og når jeg vil koble den fra, så får jeg beskjed om at den er i bruk og ikke kan løses ut. Er et noe det er mulig å gjøre noe med?
3 people have
this question
+1
Reply