Help get this topic noticed by sharing it on Twitter, Facebook, or email.
I’m unsure

Apple Aperture bibilotek

Hei. Jeg har fire aperture bibliotek som jeg ønsker backup på. Vet noen om disse bibliotekene må lastes opp i sin helhet ved en endring i fila, eller backes bare det nye i bibliotekfilen opp?
1 person has
this question
+1
Reply