Help get this topic noticed by sharing it on Twitter, Facebook, or email.

Kan jeg ta backup til Jotta av alle "Users" sine data på en mac?

Hvordan fungerer egentlig klienten på mac? Kjører den i bakgrunnen selv om jeg logger ut? Tar den kopi av andre brukere sine filer? Hvordan håndteres tilgangskontroll i så fall?

Hvis jeg i Finder åpner Macintosh HD ser jeg "Users" katalogen, og jeg ser alle brukerne, men jeg ser ikke dokumentene deres uten videre selv om jeg er administrator. Kan jeg allikevel ta backup til Jotta av "Users" og få med alle sine filer?
1 person has
this question
+1
Reply