Help get this topic noticed by sharing it on Twitter, Facebook, or email.
I’m Skuffet

Avbrutt opplasting av stor fil

Klienten sliter med en fil på 16GB, den laster nesten ferdig for så å begynne helt på nytt med samme filen.
Hvorfor begynner den på nytt? Den burde jo starte der den stoppet. Dette er jo bortkastet båndbredde for dere og for meg.
1 person has
this question
+1
Reply