Help get this topic noticed by sharing it on Twitter, Facebook, or email.
I’m frustrated

Beskjeder hele tiden!

Opplever ny bug etter oppgraderingen som kom for 1-2 dager siden. Jeg får beskjed på skrivebordet om at filer er ferdig lastet opp - selv om jeg har satt i innstillinger at jeg IKKE skal ha slike beskjeder. Og det blir ganske irriterende i lengden. :-)

Mulig problemet har sammenheng med at jeg måtte slette databasen og velge ut filer på nytt for 4-5 dager siden, men jeg har mine tvil.

Har prøvd å åpne programmet, velge at den SKAL vise slike beskjeder, lukket programmet (men ikke avsluttet det), og så velge at beskjedene IKKE skal vises. Uten at det hjalp.
1 person has
this problem
+1
Reply