Help get this topic noticed by sharing it on Twitter, Facebook, or email.

Kunne ikke sikkerhetskopieres på grunn av feil

Jeg har overført en hel haug med filer, 98,82% står det. Men, en feilmelding i rødt:
(1,49 GB i 194 filer Kunne ikke sikkerhetskopieres på grunn av feil)
Hva skjer? Kan jeg finne ut hvorfor disse filene ikke blir kopiert - er det de filene som er ekskludert kanskje? Hadde vært greit å få løst problemet, og få bort feilmeldingen.
3 people have
this question
+1
Reply