Opplasting slutter før den er ferdig

Hei,

i det siste har jeg opplevd at Jotta (kjøre Mac OS X) begynner backup av filene mine, men avslutter etter noen timer uten at alle filene er lastet opp. Hvis jeg restarter så begynner opplastingen igjen, men det samme skjer igjen.

Har sett i logfilene og det ser ut som det er her det går galt:
2013-05-09 00:57:50.176 [] TRACE JSyncManager - Ok & Waiting {b518f86a-b832-11e2-b20c-002481a8adcc}
2013-05-09 01:03:36.353 [] TRACE JHTTPC - Pong -1
2013-05-09 01:11:44.601 [] TRACE SCANMANAGER - Application DisConnected
2013-05-09 01:18:04.889 [] INFO SCHEDULER - Starting scheduler using scheduled backup
2013-05-09 01:18:04.919 [] TRACE UploadInstance - Aborted upload /Users/christian/Pictures/2013/2013-03/2013-03-29/20130329-Canon-5D3-6303.CR2
2013-05-09 01:18:04.919 [] TRACE UploadInstance - Aborted upload /Users/christian/Pictures/2013/2013-03/2013-03-29/20130329-Canon-5D3-6304.CR2
2013-05-09 01:18:04.919 [] TRACE UploadInstance - Aborted upload /Users/christian/Pictures/2013/2013-03/2013-03-29/20130329-Canon-5D3-6305.CR2
2013-05-09 02:13:05.913 [] ERROR JTokenParser - Timeout for GetToken
2013-05-09 02:13:05.913 [] ERROR JSyncJFTP - Failed to create token
2013-05-09 02:13:05.914 [] TRACE JWS - Invalid token...

Når jeg så restarter så kommer dette i loggen:

2013-05-09 07:29:10.764 [] TRACE UploadInstance - CORRUPT on server. Restarting upload /Users/christian/Pictures/2013/2013-03/2013-03-29/20130329-Canon-5D3-6303.CR2
2013-05-09 07:29:11.774 [] TRACE UploadInstance - CORRUPT on server. Restarting upload /Users/christian/Pictures/2013/2013-03/2013-03-29/20130329-Canon-5D3-6305.CR2
2013-05-09 07:29:12.964 [] TRACE UploadInstance - CORRUPT on server. Restarting upload /Users/christian/Pictures/2013/2013-03/2013-03-29/20130329-Canon-5D3-6304.CR2

Noen tips til hva som er feil.
1 person has
this problem
+1
Reply