Help get this topic noticed by sharing it on Twitter, Facebook, or email.
I’m frustrated since I have to log on and add folders every day.

Klienten re-initialiser seg etter nesten hver pålogging

Etter pålogging på PCen melder Jotta fra om at klienten vil resette seg selv, se bilde. Jeg må da logge meg på på nytt, kople til PCen for backup og legge til back-up mapper på nytt.
1 person has
this problem
+1
Reply