Help get this topic noticed by sharing it on Twitter, Facebook, or email.

de-duplisering av data

Blir dataen de-duplisert etter de er lastet opp? og er det den de-dupliserte datamengden som regnes i kvoten?
1 person has
this question
+1
Reply