Deling av data med kollegaer

Vi bruker i dag Mamut Teamwork som fungerer akkurat som Jotta, men i tillegg har en flott funksjon for å dele data med kollegaer. Vi er f.eks. 4 kollegaer som deler ETT felles arkiv på Mamut sin server. Alle endringer som en av oss gjør blir øyeblikkelig kopiert ut til de tre andre.

Har eller vil Jotta lansere tilsvarende funksjonalitet?
1 person has
this question
+1
Reply