Help get this topic noticed by sharing it on Twitter, Facebook, or email.

Deling av mapper?

I dag finner jeg at det kun er mulig å dele en og en fil. Vil det bli mulighet for å dele mapper?
1 person has
this question
+1
Reply