Help get this topic noticed by sharing it on Twitter, Facebook, or email.
I’m frustrated

Store filer, oftest Photoshop-filer, feiler i opplasting, og Jotta stopper også ofte uten feilmelding

Mange store filer stopper med feilmeldingen Other error. Klikker på Prøv igjen. Jeg har lest i andre postinger at opplastingen da vil kunne starte opp fra der hvor det gikk feil, men på disse filene starter alltid kopieringen fra start, og de feiler igjen med Other error, som dette: Other Error :: .

Utdrag fra logg:
... 2014-04-27 16:36:28.607 [] ERROR Up - Upload failed Unknown Error - 5 -
... :: Operation canceled - 2014-04-27 16:36:28.609 [] WARN UploadInstance - timeout

Disse filene sperrer også for at andre filer blir lastet opp fordi de alltid starter opp og blir stående lenge før de feiler.

De fleste filene er Photoshopfiler, men det er også andre filer som feiler. Den minste som har feilet er på bare 22Mb, men det er viktige filer for meg, og gjør Jotta verdiløs for meg. Siden jeg betaler for dette, vil jeg gjerne at det virker.

Jeg opplever også at Jotta stopper uten grunn (krasjer uten feilmelding) og må startes på nytt manuelt.
4 people have
this problem
+1
Reply