Help get this topic noticed by sharing it on Twitter, Facebook, or email.

Et par forslag

Som ny bruker av denne tjenesten er det et par ting jeg savner.

For det første var FAQ og forumet veldig god gjemt. Hvorfor er ikke disse egne meny objekter i toppmenyen når man er innlogget?

Videre føler jeg meg litt innestengt i måten applikasjonen fungerer på. Jeg føler det er for lite tilpassningsmuligheter. F.eks om jeg vil endre navnet på en "datamaskin", da må jeg først slette den, kjøre setup på nytt, og så legge til alle mapper på nytt.

Når jeg sletter/"utelater" en mappe fra klienten så er det ikke konsekvent at den blir merket som slettet. Jeg har nå en mappe som _ikke_ er merket grått i webklienten. Men den er borte fra listen over mapper i windowsklienten.
-her kunne jeg tenkt meg bedre styring av dette f.eks fra webklienten. En høyreklikk meny med mulighet for å slette mapper direkte derfra.

I listen over pågående overføringer vises kun filnavn, hadde det vært mulig å gjort det valgfritt under instillinger å selv velge hvilke kolonner man vil se? Jeg kunne tenkt meg å sett full path til filen.

Jeg har også en problemstilling ift dedupliseringen. Jeg har lastet opp et bildearkiv/mappestruktur på ca 50 gb via en annen pc der jeg har raske linjer. Når jeg nå legger til samme arkiv i jottaklienten på min pc hjemme så starter denne tilsynelatende å laste opp alt på nytt. Jeg skulle ønske man fikk bedre oversikt over hvilke filer som er skippet pga at de er like med filer som allerede er lastet opp. F.eks om overførings listen har en "kø" og en "utført" der man får en kort status.

Til slutt, i FAQ`en så står det at fildeling ikke er mulig, det stemmer vel ikke lenger ift hva som står under features listen.
1 person likes
this idea
+1
Reply