Help get this topic noticed by sharing it on Twitter, Facebook, or email.

får ikke lastet ned alle filer etter gjenoppretting

Jeg hadde nylig diskkrasj og har nå lastet ned filene mine fra backup.

Problemet er at Jotta laster ned en del filer på nytt og på nytt men de blir ikke lagret på nytt filområde. Det kan se ut som at de blir fjernet av Jotta i det Jotta starter opp nedlastingen igjen? Det går på en måte i loop ser det ut til. Filene det gjelder er i hovedsak mpg avi-filer på ca 1-2 gb. Alle bilde-filene mine har blitt lastet ned uten problem
1 person has
this problem
+1
Reply