Help get this topic noticed by sharing it on Twitter, Facebook, or email.
I’m unsure

feil i sikkerhetskopi av x antall MB

Får melding i rødt under mappene i backupfanen om at x antall i hver av mappene ikke kan sikkerhetskopieres pga feil. Dersom jeg høyreklikker på aktuell mappe og viser feil og prøv igjen, så forsvinner teksten i rødt, men det virker ikke som jotta laster pånytt. Er alt i orden med disse filene? Hvorfor kan ikke denne rettingen foregå mer automatisk?
1 person has
this question
+1
Reply