Help get this topic noticed by sharing it on Twitter, Facebook, or email.

Feilmelding i 3.1.47.419

Etter oppgradering til 3.1.47.419 på win 7, så kommer klienten med en feilmelding;
"Et problem med synkronisering har oppstått. Forsøk å start klienten på nytt." Enkel testing viser at filer blir synket fra Win7 klienten og til Jotta, samt at andre klienter med samme innlogging får denne nye filen. Men feilmld kommer hver gang jeg restarter PC, samt manuelt avslutter og restarter jottacloud. Kan jeg stole på at Jottacloud fungerer 100%, på tross av feilmld?
1 person has
this problem
+1
Reply