Help get this topic noticed by sharing it on Twitter, Facebook, or email.

Filer borte fra Jottacloud?

Hadde mellom 11 og 12 tb lastet opp til Jottacloud. Når jeg nå restartet etter nedetiden viser den at det kun er 8 tb lastet opp. Er dette feil info, eller kan jeg ha mistet filer?
1 person has
this problem
+1
Reply