Help get this topic noticed by sharing it on Twitter, Facebook, or email.

filer som ikke ble sikkerhetskopiert

Filer kunne ikke sikkerhetskopieres pga feil . . . . . . . Burde vært info omhvilke filer som ikke ble lastet opp.. Fryktelig vanskeligt å finne ut hva som ikke ble lastet opp. Er dette noe dere kan fikse på i nærmeste fremtid ?
1 person likes
this idea
+1
Reply