Help get this topic noticed by sharing it on Twitter, Facebook, or email.

Filtrere bort filer og mapper på mønstre

Jeg har veldig mange midlertidige filer som jeg ikke ønsker å laste opp. Som utvikler dukker det opp f.eks. *.class filer, *.ser filer, m.m. og for andre profesjoner får man haugevis av andre midlertidige filer som det ikke er noen fordel å lagre flerfoldige ganger. Det kan f.eks. være caching-filer for Adobe Lightroom brukere m.m.

Det jeg skulle ønske var en mulighet for avanserte brukere var å ha en fil eller dialogboks der man kan legge inn regulære uttrykk eller lignende for å filtrere bort filer som matcher disse uttrykkene. Dette finnes f.eks. i rsync.
Denne kunne for min del inneholde f.eks.


*.class
*.ser
*.tmp
tmp*
*.cache
*cache*.dat


Det er ikke sikkert dere måtte ha kludret til det gode brukergrensesnittet heller, men hatt det som en tilleggsfunksjon for avanserte brukere.
2 people like
this idea
+1
Reply