Forsinket backup med Automagic

Ved bruk av et databaseprogram for slektsgransking (Brothers Keeper=BK) er det standard ved avslutning å ta en intern sikkerhetskopi av alle data. Dette skjer samtidig som Jotta oppdager at enkelte filer er endret. Resultatet er en fil-konflikt, der BKs egne sikkerhetskopiering går i feil, fordi Jotta (antar jeg) midlertidig har lagt beslag på de samme filene. Det finnes flere løsninger:
1. Jeg kan sette Jotta på vent men dette pågår (upraktisk med ekstra tastetrykk, lett å glemme å sette den i gang igjen, men det virker)
2. Jeg kan sette Jotta på tidsplan, 1 gang/døgn (jeg kjører i dag "automagisk" og ønsker helst å fortsette slik)
3. Dere kan lage en opsjon i Jotta som venter x minutter fra en fil er endret til den lastes opp til server. Her kunne x være en automagic-parameter som bruker valgte selv, med x=0 som default.
Løsning 3 hadde vært den beste. Det ville også spart en del trafikk i de tilfelle en fil endres svært hyppig mens den er i arbeid.
5 people like
this idea
+1
Reply