Help get this topic noticed by sharing it on Twitter, Facebook, or email.

Forslag til endringer

Hei! Jeg har benyttet dropbox en god stund, men tester for tiden ut jotta. Jotta ser veldig lovende ut, men jeg trenger noe funksjonalitet på plass før jeg bytter fra dropbox til jotta.

Hva jeg liker:
- Ubegrenset lagring (Viktig!).
- Kurant pris (også viktig).
- Enkelt brukergrensesnitt.

Hva jeg trenger:
- Mulighet til å synkronisere samme fil(er) folder(e) på flere maskiner.
- Mulighet til å dele filer/foldere med andre jottabrukere.
- Mulighet til å synkronisere filer/foldere med ipad/iphone. Har testet Jotta mobile for iphone, men dette fungerer ikke for meg uten offline funksjonalitet. Dropbox har "favoritt" varianten, som ikke er spesielt god, men dog...

Skulle også ønske meg:
- Mulighet til å "filtrere" vekk filer/foldere slik at disse ignoreres. Jeg har tidligere brukt GIT (http://git-scm.com/) som er et scm verktøyet for kildekode. GIT benytter seg av .ignore fil(er) hvor man på forskjellige måter kan angi hvilke filer og foldere som skal ignoreres. Kanskje ikke spesielt brukervennlig mht. "dataukyndige" brukere, men veldig fleksibelt og kurant de som trenger dette.
- Støtte for linux, da jeg også har noen linux maskiner hjemme.
- Synliggjøring av hvilke filer som er "up to date" mht. backup (dropbox benytter en liten grønn hake på fil ikonene i finder - mac).

mvh
Jan Borgar
5 people like
this idea
+1
Reply