I’m having a breakdown!!!!

Gjør det enklere!

hadde vært fint med "drag and drop" over i Jotta-bildet når man skal velge filer!
1 person has
this question
+1
Reply