Help get this topic noticed by sharing it on Twitter, Facebook, or email.

Hur avsluta backup?

Vid backup får jag ok för mina mappar men jag kan inte avluta programmet. Backupen har pågått i stort sett hela dagen. Min mailadress är birgitta.erlandsson@telia.com
1 person has
this problem
+1
Reply