Help get this topic noticed by sharing it on Twitter, Facebook, or email.
I’m undrende

Hvorfor står det oppdatert, når ikke oppdatert?

Hva betyr det når det står "Bilder - Oppdatert" i App? Mappa på nettet er jo helt tom... Hvordan vet man om ting er tatt backup av? Er det noen rapport et sted, eller mulighet for å verifisere?
1 person has
this question
+1
Reply