Help get this topic noticed by sharing it on Twitter, Facebook, or email.
I’m thankful

Invitasjonsbonus 2GB tilbakevirkende effekt?

La merke til at invitasjonsbonusen har økt til 2GB, det er ikke noe sjangs for at det får tilbakevirkende effekt? :) Står at jeg har fått 2GB for invitasjonene, men det har jeg ikke.
1 person has
this question
+1
Reply