Help get this topic noticed by sharing it on Twitter, Facebook, or email.
I’m frustrated

Jotta Cloud is unable to start

Har lastet ned siste versjon av klienten til Mac, men ved installasjon får jeg feilmelding "There is a problem with the local configuration: 'Corrupt database'. The client needs to be reset in order to continue."

Kan så velge Quit eller Reset. Velger Reset så lukkes feilmeldingen, men samme feilmelding kommer når jeg prøver å installere på nytt.
5 people have
this problem
+1
Reply