Help get this topic noticed by sharing it on Twitter, Facebook, or email.

Jotta og eksterne disker

Jeg har en ekstern disk som jeg sporadisk har koblet til PCen. Jeg ønsker å ha backup av denne eksterne disken i Jotta. Hvordan vil Jotta-klienten oppføre seg de gangene jeg bruker PCen uten den eksterne disken koblet til? Vil Jotta tro at jeg har sletta filene siden de ikke er tilgjengelig eller hva? Hvordan oppfører feks Jotta seg om den eksterne disken èn gang har driveletter E og neste gang feks D?
4 people have
this question
+1
Reply