Help get this topic noticed by sharing it on Twitter, Facebook, or email.

Kan ikke installere Jotta

Får ikke installert jottacloud. Får beskjedene "Start service: Jotta VSS service Tjenesten svarte ikke på start- eller kontrollforespørselen innenfor tidsrammen". Og: "Programmet kunne ikke starte riktig. (0xc000007b) Klikk OK for å lukke programmet." Har forsøkt å avinstallere or re-installere flere ganger. slått av brannmur. Hva er galt????
1 person has
this problem
+1
Reply