Help get this topic noticed by sharing it on Twitter, Facebook, or email.

Kan jottacloudappen skrus av?

Kan man skru av jottacloud i android (uten å avistallere)? Den gir statusmeldinger hele tiden, pluss at jeg skulle gjerne sett at den ikke kjørte når jeg ikke trenger den.
1 person has
this question
+1
Reply