Help get this topic noticed by sharing it on Twitter, Facebook, or email.

Lokal kryptering

Jeg har forsøkt å kryptere filene lokalt med Encrypting File System (EFS) i Windows og tatt backup av de. Når jeg laster de ned igjen (til annen konto, gjestekonto på samme datamaskin for å være mer presis) er filen ikke lenger kryptert. Er dette riktig, og i så fall, e det ev vil det være slik uavhengig av hvilket krypteringsprogram en benytter?
Jeg ønsker en lokal kryptering ettersom Jotta ikke tilbyr det før jeg benytter tjenesten...
Lest gjennom tidligere svar
1 person has
this question
+1
Reply