I’m frustrated

Må man være lokal administrator for å kjøre klienten?

Installasjonsprogrammet feiler når det skal launche programmet. Feilmeldingen sier at man må ha admin-rettigheter. Programmet vil heller ikke starte via Start-menyen. Brukeren min har admin-rettigheter, men problemet ligger kanskje i at jeg logger inn i jobbdomenet og ikke som lokal admin på maskinen? Jeg kjører Vista.
1 person has
this question
+1
Reply