I’m kinda frustrated

Microsoft Home Server

Jotta fungerer dårlig med Microsoft Home Server på den måte at hvis du har duplikering, eller når balansering-service'en jobber.

Ved duplikering så vil filene lastes opp dobbelt, selv når du peker på D:\ hvor filene opptrer kun 1 gang. Når balansering-service jobber så oppfattes denne jobben som endring, sletting osv.
2 people have
this problem
+1
Reply