Help get this topic noticed by sharing it on Twitter, Facebook, or email.

neste naturlige steg innen videreutvikling?

[sorry, this post is in Norwegian - intentially so, actually:] Det er så mange skytjenester, selv har jeg [gratis] lagringskonto hos hele ni forskjellige tilbydere. Da Younite kom på markedet trodde jeg de skulle være anderledes, men de har også vist seg å være svært like enhver annen markedsaktør, sånn rent bortsett fra at de er u-amerikanske - akkurat som Jotta. Jeg håper på en løsning som kan hjelpe meg med å både (a) spre/fordele/stripe/abstrahere *MITT* lagringsvolum på tvers av flere underliggende tilbydere, og som kan også (b) kan kryptere *MINE* data slik at jeg må bruke en nøkkel som jeg enten oppbevarer selv, eller hos dere. Jeg tror noe slikt ville hjelpe dere med å posisjonere dere som en ytterligere anderledes og TRYGGHETSORIENTERT leverandør. Og ja, jeg innser at det er flere forutsetning for at en slik løsning skulle virke, bl.a. at man f.eks. "overlater" innloggingen vis-à-vis øvrige tjenester (som Google Drive og/eller MS SkyDrive) til Jotta. Men støtter ikke de store tjenestene OAuth, da? Hvis ikke må man være mer oppfinnsom, men jeg er sikker på at det kan løses :-)
1 person likes
this idea
+1
Reply