Help get this topic noticed by sharing it on Twitter, Facebook, or email.

Ny maskin - samme filer - ny backup?

Hei.
Dersom jeg bytter ut maskinen min (i dette tilfellet en Mac) men en ny, og jeg kopirerer over alle filene jeg tidligere tok backup av til Jotta fra den gamel til den nye maskinen (med samme mappe-/kataloigstruktur), vil jeg da måtte ta helt ny backup til Jotta?
2 people have
this question
+1
Reply