Help get this topic noticed by sharing it on Twitter, Facebook, or email.
I’m excited

Offline Sync og opplasting til app

Hei! For å begynne å brukke Jotta i stedet for Dropbox er det en ting jeg gjerne skulle ha hatt. Det er muligheten for å velge hvilke filer jeg vil ha offline på iPad/iPhone.
Dette, enten ved å implentere dette i appen, eller ved å kunne logge inn igjennom FTP, SFTP eller WebDAV. Da er det mulig å bruke feks Readdle Documents for å få offline synkronisering. Vil dette bli en mulighet i løpet av nærmeste fremtid? Mulighet for opplasting til appen ville også vært et stort pluss :)
1 person likes
this idea
+1
Reply