Help get this topic noticed by sharing it on Twitter, Facebook, or email.

OpenSSL - Heartbleed bug not affecting Jottacloud users.

Vi har fått en del henvendelser angående SSL og Heartbleed bugen, og vil med dette informere om at dette ikke påvirker Jottacloud og brukerne våre. All SSLtrafikk blir terminert i våre lastbalanserere, og versjonen av OpenSSL som er på dette utstyret er ikke påvirket.

--

We would like to inform our users that Jottacloud is not affected by the "heartbleed bug". All SSL-traffic is terminated in our loadbalancers, and the version of OpenSSL on this equipment is not affected.
2 people like
this idea
+1
Reply