Help get this topic noticed by sharing it on Twitter, Facebook, or email.
I’m excited

Organisering av mappene i arkivet

Er det tenkt at det på et tidspunkt skal kunne være mulig å omorganisere og flytte mapper rundt i arkivet?

Jeg har flere filer som jeg ønsker å flytte til en felles mappe, men den eneste måten jeg kan se å gjøre det på nå er å laste opp filene på nytt igjen...

Eirik
12 people have
this question
+1
Reply