Help get this topic noticed by sharing it on Twitter, Facebook, or email.

Pause av mapper (ikke klienten) og prioritering av mapper (og vervetips)

Hei,

Ønske for fremtidig versjon av et flott produkt.

I dag kan man pause overføringen av hele klienten, men det skulle, etter mitt ønske, også vært en mulighet til å pause enkelte mapper som er lagt til.

Feks:
Jeg har lagt til:
\\NAS\Photos som inneholder 100 GB med bilder
\\NAS\User som inneholder 10 GB med filer

Her ville jeg feks satt "Photos" på pause slik at den kan jobbe med "User" først.

Det burde også vært mulighet til å endre rekkefølge på mappene slik at jeg kan velge hvilke som skal synes først, slik det er nå må mappen slettes, resynces før den kan legges til i en annen rekkefølge.

Stå på, flott produkt dere har.

Som en siste funksjon, jeg skulle gjerne se en slags verve funksjon for de som har uendelig, gjerne at man får en fri måned eller noe hvis en annen knytter opp 12 mnd abm hos dere ;)
1 person likes
this idea
+1
Reply