Changes to the question

Rsync støtte - backup direkte fra NAS

In order to preserve the promise of transparency and open communication, the change log records changes to topics made by both customers and employees. Anyone can dispute a change by clicking the "Dispute" link and entering additional details.


  • May 17, 2015 00:35
    Eivind Hasle Amundsen
    Change in reply by Eivind Hasle Amundsen to Jeg mente selvsagt ikke at man skulle fyre opp en VM på selve NAS-en. Og jeg er grunnleggende enig med deg, jeg forsøkte bare å belyse at det pga. to endringer i hhv. Windowsklienten og selve abonnementet nå er mulig å finne en PRAGMATISK løsning på et problem det før var nesten umulig å komme seg rundt. Jeg tror det er ganske mange som kun ønsker å ta backup av innholdet på NAS-en sin OG som samtidig har en Windowsmaskin tilgjengelig. Edit: Jeg tar selvkritikk på at jeg ikke fikk frem poenget mitt. VM var en avsporing. Poenget var: Har du en NAS og har du en Windowsmaskin (gjelder nok de fleste her) kan du nå få tatt backup lettere enn før pga.: 1) ny klient 2) endrede lisensbetingelser..

See all changes made to topics in this company