Help get this topic noticed by sharing it on Twitter, Facebook, or email.

Sletting av mapper

Får ikke slettet mapper i jotta, er det en bug? har installert siste versjon.
4 people have
this problem
+1
Reply