Help get this topic noticed by sharing it on Twitter, Facebook, or email.
I’m a bit annoyed

Smartere resynkronisering

En ting som har irritert meg litt er når maskinen min har blitt restartet og Jotta starter å reindeksere alt som ligger på filserveren min. På et tregt internt nettverk tar sjekksummingen nesten like lang tid som å laste opp filene, og derfor lurte jeg på om det ikke var mulig med andre algoritmer som kunne øke hastigheten litt:

Det jeg tenker på er slik programmer som f.eks. rsync gjør det; ved å sjekke både tidsstempelet og filstørrelsen før den gjør noen beregningsmessig dyre sjekker på innholdet. Om de to første stemmer, så skipper man sjekken på innholdet (hos dere: sjekksumming).

Er det noe i veien for å gjøre det samme hos dere? Eventuelt en hybridløsning som tar opp noe av dette i seg. I 95% av tilfellene er min katalogstruktur på serveren urørt (ingen forandring av ctime eller mtime), og man burde kunne gjøre en enkel rekursiv traversering av filtreet for å se etter forandringer ifht serverversjonen. Dette burde jo kunne øke hastigheten betraktelig! Rsync kan jo gjøre dette, så det burde jo gå an :-)
10 people like
this idea
+1
Reply