Help get this topic noticed by sharing it on Twitter, Facebook, or email.

Sort/hvitt ikonsett

Mulighet for at ikonet som kjører i menylinjen (mac osx) kan stilles til å kun være sort/hvitt. Fint for oss som er litt over gjennomsnittet pirkete på hvordan ting ser ut :)
Reply