Help get this topic noticed by sharing it on Twitter, Facebook, or email.

Speile backup til NAS jeg har hjemme

Jeg tar backup til Jottacloud fra kontoret mitt og lurer på om jeg kan speile denne backupen ned til en NAS jeg har hjemme?
1 person has
this question
+1
Reply