Help get this topic noticed by sharing it on Twitter, Facebook, or email.
I’m anxious

Status "ikke ferdig" men Jotta klienten sier den er ferdig

Hei.
Jeg kikket innom min side på jotta.no og der ser jeg at noen filer har fått status "ikke ferdig". Disse filene ble lagt inn på min pc 30/7 og noe har vel gått galt et sted.

Jeg har prøvd å restarte jotta klienten og også maskinen men Jotta klienten sier at alt er oppdatert (etter en kort skanning).

Finnes det noen måte å tvinge jotta klienten til å verifisere at filene har kommet over korrekt?

Det var bare en tilfeldighet at jeg oppdaget dette, hvordan kan jeg vite om det er flere av mine filer som har ikke ferdig status? Det er litt skremmende at dette skjer, det betyr jo i realiteten at jeg ikke kan stole på at jeg har backup av alle filer.
6 people have
this problem
+1
Reply