Help get this topic noticed by sharing it on Twitter, Facebook, or email.

Thumbnails

Jeg tester ut gratisversjonen, men synes ikke produktet er godt nok uten av thumbnails av bildefilene vises. Jeg ser at spørsmåler har blitt stilt tidligere, men kan ikke se at dette er mulig enda. Når kan dere tilby dette?
2 people have
this question
+1
Reply