Help get this topic noticed by sharing it on Twitter, Facebook, or email.

Tilgang fra arbeidssted

Jeg er privatkunde, og trenger adgang til filene mine også på bl a jobbmaskinene. Jeg har lastet ned Jotta på min Windowsmaskin, men hvordan får jeg tilgang til filene mine? Må jeg dele fra min hjemmemaskin? Frustrert :(
1 person has
this question
+1
Reply