Help get this topic noticed by sharing it on Twitter, Facebook, or email.

Unødvendig opplasting av filer

Jeg har nettopp reformatert en harddisk som jeg hadde lastet opp hos jotta (ca 600gB). Den ble gjenopprettet fra en speilt disk og har derfor akkurat samme mappestruktur og filinnhold. Alle filene ligger på jotta.no helt likt som på disken, men likevel vil jotta-programvaren laste opp alle de 600gB på nytt, noe som tar 16 døgn. Det er jeg lite interessert i. Noen løsning på dette?
1 person has
this problem
+1
Reply
 • Kim (Employee) May 11, 2011 08:37
  Hei.

  Når du legger til mapper pånytt(altså mapper som allerede eksisterer på serveren) så vil Jotta klienten oppdage alle filer som "nye filer". Deretter så begynner en synkroniserings prosess hvor det tas utgangspunkt i at alle filer skal lastes opp. Så sjekkes hver enkelt fil opp mot serveren og om den eksisterer så vil den ikke bli lastet opp.

  Denne prosessen kan virke som en opplastninsprosess, og det er kanskje ikke kommunisert tydelig nok i gui'et at det egentlig kun er verifisering av filene som foregår.

  Kan det hende at det er dette som skjer hos deg? ( Om det er en opplastning så vil det vises en progressbar og opplastnings hastighet i gui'et til Jotta klienten. Det vil også dukke opp nye versjoner av filene på serveren. )
 • (some HTML allowed)
  How does this make you feel?
  Add Image
  I'm

  e.g. indifferent, undecided, unconcerned kidding, amused, unsure, silly sad, anxious, confused, frustrated happy, confident, thankful, excited

 • 1
  Eg fekk ein diskkræsj på systemdisken til maskinen som eg hadde Jotta installert på. Det er forsåvidt uproblematisk ,det var berre å kjøpe ny disk og installere Windows på nytt, og kalle maskinen det samme som før diskkræsjen, men då eg installerte Jotta og logga inn og la til ei av dei gamle mappene (på ein speila disk som ikkje hadde endra seg), blei dei lasta opp på nytt.
  Dei kom opp som nye filversjonar i webgrensesnittet, men med samme filnamn og dato.

  Etter å ha lest her, og gått tilbake og sjekka litt, ser eg at den disken som det blir tatt backup frå faktisk hadde blitt tildelt ein annan bokstav enn den hadde før. Eg sletta mappa frå Jotta, endra bokstaven til den bokstaven den hadde før kræsjen, og la til mappa igjen.
  No ser det ut til at Jotta verifiserer data, ikkje lastar opp på nytt. Det er altså verdt å sjekke om det er samme disk-bokstav.
 • (some HTML allowed)
  How does this make you feel?
  Add Image
  I'm

  e.g. kidding, amused, unsure, silly indifferent, undecided, unconcerned happy, confident, thankful, excited sad, anxious, confused, frustrated